Türkü Adı : Çoban Kızı Suya Gider

Yöresi : Urfa

Çoban kızı bir köy ağasının çobanının evladıdır. Ağanın da genç bir oğlu bulunmaktadır. Ağanın oğlu bu çobanın kızına vurulur. Kız ise ağanın oğlunun aşkından bihaberdir. Bir gün kız, testiyi omzuna almış dereden dönerken ağanın oğluna rastlar. Oğlan kıza gülümseyerek bakar. Kız bu gülümsemeden bir anlam çıkaramaz. Bu karşılaşmalar bir kaç kere tekrarlanır. Oğlan bir türlü kıza açılamaz. Açılamadığının sebebi de kızın babası çok cesur, mert ve yiğit bir zattır. Acaba istesem verir mi diye şüphe içinde kalır. Bir gün pınar başına erkenden varır, bir tarafa gizlenir. Kız gelince bir türküyle kıza derdini döker. Ne var ki o saate kızın babası da koyunlarını pınara yakın bir yerde otlatırken oğlanın kızına söylediği bu türküyü duyar. Bakar kız da ona karşılık verir. “Anam duysa, babam beni öldürür” dediğini de duyar. Çoban akıllı, mert, cesur ve yiğit bir kişi olduğundan bu iki gencin arasındaki sevgiyi dinleyip anladıktan sonra iyi düşünüp milletin diline düşmemek için ağanın huzuruna çıkar. Kızıyla ağanın oğlunun arasında geçen sevda olayını anlatır ve kızını ağanın oğluna vermeye amade olduğunu belirtir. Ağa da çok alicenap bir kişi olduğundan bu gençleri kavuşturmayı düşünür ve Allah’ın emriyle çobanın kızını oğluna ister. Böylece bu iki genç bu türkü sayesinde birleşmiş ve arzularına ermişlerdir.