Bakır Yurtsever (Bekçi Bakır)(1908-1985)

1908 yılında Şanlıurfa’nın Yusuf Paşa Mahallesinde dünyaya gözlerini açmıştır. Altı yaşında babasını kaybeden Bakır bundan sonraki hayatında annesinin ve üvey babasının yanında yaşamaya devam etmiştir. İlk başlarda üvey babasının yanında çalışan Bakır askerlik yaşı gelinceye kadar emniyet müdürlüğünde bekçilik yapmış ve “Bekçi” unvanını bu zaman zarfında kazanmıştır. Ülkesine olan bağlılığı sebebiyle soyadı kanunu çıktığı zaman “Yurtsever” kelimesini soy ismi olarak kabul etmiştir. Şanlıurfa musikisinin, yerel halk ezgilerinin bugünlere gelmesinde büyük katkısı vardır Bekçi Bakır’ın. Hoyrat, gazel ve mevlit okuyucularının başında gelir. Kendine özgü gür sesiyle konserlerinde mikrofon kullanmamıştır. Muzaffer Sarısözen ile işbirliğine gidip Urfa türkülerini derlemiş ve TRT arşivine bu türküleri ekleyerek Urfa türkülerinin sınırlarını genişletmiştir. Aynı zamanda bestekâr olan sanatçının eserlerini başta Urfalı ünlüler olmak üzere birçok sanatçı seslendirmiştir.