www.urfakulturu.com internet sitesini kullanarak, işbu Kullanım Koşulları’nı, Gizlilik Politikası’nı ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni bir bütün olarak kabul etmiş olursunuz.

www.urfakulturu.com hizmetlerinden yararlanan kullanıcı;

 • www.urfakulturu.com kullanırken yürürlükteki mevzuatı ihlal etmeyeceğini,
 • www.urfakulturu.com yayınlanan hiçbir içeriği www.urfakulturu.com izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kullanmayacağını; editörler tarafından üretilen her neviden içerikleri başka internet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda sahibinin adı ve bağlantı (link) belirtmeksizin yayınlayamayacağını,
 • www.urfakulturu.com markalarının tescilli markalar olduğunu ve izinsiz kullanılamayacağını,
 • Herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar vermek, işlevini aksatmak maksadıyla virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosyası oluşturmayacağını, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme ve/veya veriye ulaşmaya çalışmayacağını,
 • Ayrıca direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunmayacağını, İçerikleri değiştirme, dönüştürme, çevirme, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlama gibi davranışlarda bulunmayacağını,
 • www.urfakulturu.com adresinde yayınlanan içeriklerin paylaşılması sebebiyle doğacak olan tüm hukuki sorumluluğun paylaşan kişiye ait olduğunu, www.urfakulturu.com hiçbir sorumluluğunun olmadığını,
 • www.urfakulturu.com birçok içeriğinden başka sitelere bağlantı (link) verilebileceği kabulü ile www.urfakulturu.com tarafından bağlantı (link)  verilen, tavsiye edilen diğer sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden www.urfakulturu.com sorumlu olmadığını,
 • www.urfakulturu.com kendi ürettiği veya dışardan aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunduğunu ve eser hakkının ihlali halinde bundan dolayı sorumlu olunacağını, fikir sahibinin müracaatı neticesinde uygun görüldüğünde kaldırılabileceğini,
 • www.urfakulturu.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürebileceğini, ilave hizmetler açabileceğini, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebileceği veya ücretli hale dönüştürebileceğini,
 • Kullanıcının içerik oluşturmasına izin verilen yorumlarda ya da forumlarda ya da diğer platformlarda içerik oluşturan kişilerin bu içerikten dolayı tamamen ve tek başına sorumlu olduğunu,
 • www.urfakulturu.com içerik oluşturan kullanıcı ile ilgili kısıtlama ve kullanıcı engelleme, silme hakkına sahip olduğunu,
 • www.urfakulturu.com bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı ve/veya kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık hakkında herhangi bir şekilde, www.urfakulturu.com tarafından açık ya da zımni olarak garanti verilmediğini ve taahhütte bulunulmadığını, www.urfakulturu.com gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini, hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,
 • www.urfakulturu.com hizmetleri, tasarımı ve içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunu ve sunulan hizmetlerin kullanıcılara kazanılmış hak tahsis etmeyeceğini,
 • www.urfakulturu.com incelenmek üzere gönderilen bilgi, belge ve veriler arasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin gizli tutulması gereken bilgilerinden olan, ticaret şirketleri ve sair tüzel kişilerin ticari sırrı niteliğinde olan ve/veya üçüncü kişilerin kişilik haklarını zedeleyen bilgi, belge veya verilerin bulunması durumunda www.urfakulturu.com hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun olmadığını, bu konudaki sorumluluğun ilgili bilgi, belge veya veriyi gönderen kullanıcıda olduğunu, bu türden bilgi, belge ve/veya verilerin kaydedilip kaydedilmemesi konusunda veyahut da her ne şekilde olursa olsun kullanılıp kullanılmaması hususunda tüm inisiyatifin www.urfakulturu.com ait olduğunu,
 • www.urfakulturu.com kullanım koşulları ve kuralları her zaman tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu

ve bu kapsamda, işbu Kullanım Koşulları’nın, Gizlilik Politikası’nın ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin tamamını okuduğunu ve bir bütün olarak onayladığını, www.urfakulturu.com mümkün olan tüm mecralar vasıtası ile ulaşarak ayrıca onay gerekmeksizin belirtilen tüm metinleri ve de metinlerde belirtilen kural ve koşulları bir bütün olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.urfakulturu.com sitesinde yer alan bilgilerin orijinalliği bizim için çok önemlidir. Ancak her ne kadar özgün malzemeler kullanmaya çalışsak da bazı durumlarda farklı sitelerden yararlanabilmekteyiz. Yararlandığımız sitelerin fotoğraflarını ya da yazılarını kaynak göstermeden kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hak sahipleri istedikleri takdirde bizimle iletişime geçip ürünlerinin sitemizden kaldırılması talebinde bulunabilirler.