Türkü Adı : Fırat Kenarının İnce Dumanı 
Yöresi : Urfa  

      Urfa’nın Bozova ilçesine yakın Fırat kenarında bir zamanlar iki köy varmış. Bu köyler birbirlerine komşuymuş ve bu köylerde ağalar yaşarlarmış. Bir ağanın oğlu, diğer ağanın da de kızı varmış. Bu kız ve oğlan da evlenme çağına varmışlar. Köylerin yakın olmasından dolayı birbirlerine gidip, gelirlermiş.Kızla oğlan birbirlerini görmüş ve sevdalanmışlar. Günün birinde oğlanın babası hanımına “Oğluna sor, eğer evlenmek istiyorsa onu evlendirelim.” demiş.Hanımı da bu konuyu oğluna söylemiş, oğlu komşu köyde sevdiği kızı bana isteyin

demiş. Anası, babasına oğlunun isteğini tez elden bildirmiş. Oğlanın babası köy komşusu olan ağanın kızını oğluna almaya gönlü razı olmuş. Bunun üzerine vakit geçirmeden köyden bir kaç yaşlı adamı alıp, komşu köye oğlunun sevdiği kızı istemeye varmışlar. Eskiden bu yörede başlık adedi vardı. Kızın babası tarafından istenen başlık parası, oğlan babası tarafından uygun görülmüş. Kızı istemeye gittiklerinde mevsim sonbaharmış. Kız babası “Bahar gelince iki genci evlendirelim.” demiş. İki tarafta düğün hazırlığına girişmişler. Gelini getirecekleri günü kararlaştırmış oğlan tarafı. Köyde gelin ve damat tarafı atlara binerek cirit oynamışlar. Gelenleri silah sıkarak karşılamışlar. Damat da gelini getirmeye giden kafileye tabi olmuş. Gelini deveye bindirmişler. Düğün alayında nara atılmış ve davul zurna çalınmış, bu şekilde gelin alayı diğer köye hareket etmiş. Silahlar sıkılmış. İkinci köyün sınırına varır varmaz kör bir kurşun gelinin kalbine isabet eder, gelin cansız olarak yere düşer ve ve orada ebediyete gider. Düğün alayı bir anda yas yerine döner. Herkes hüzün içerisindedir ve sonra gelini kabre götürürler. Damat çok üzülür, deliye döner, gece gündüz ağlar dövünürmüş. Gelinin köyünde taziyede 3 gün kalır damat tarafı. Oğlanın gözünün yaşı bir türlü durmaz olmuş. Her gece kızın kabrine gidip, sabahlara kadar ağlar ve bu türküyü söylermiş. Gece yarısı Fırat Nehri’nden yükselen su buharını seyrederek bülbüllerin ötüşünden hüzünlenerek bu türküyü söyler söyler…
Fırat Kenarının İnce Dumanı Hikâyesiadminİlginç Hikâyelerfırat kenarı türküsü hikayesi,fırat kenarının ince dumanı,urfa hikayeleriTürkü Adı : Fırat Kenarının İnce Dumanı  Yöresi : Urfa         Urfa'nın Bozova ilçesine yakın Fırat kenarında bir zamanlar iki köy varmış. Bu köyler birbirlerine komşuymuş ve bu köylerde ağalar yaşarlarmış. Bir ağanın oğlu, diğer ağanın da de kızı varmış. Bu kız ve oğlan da evlenme çağına varmışlar. Köylerin...
Paylaş: