Siverek

Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında (1867 sonrası) Diyarbekir İli’ne bağlı bir ilçeydi. Siverek’in bugün bağlı bulunduğu Şanlıurfa ise Halep Vilayeti’ne bağlı bir sancaktı. Urfa, Osmanlı’nın son döneminde Halep’ten ayrılarak vilayet özelliğini aldı. Siverek ise Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı bir sancak oldu. Cumhuriyet döneminde vilayetlerin sınırlarının belirlenmesi çerçevesinde Urfa’ya bağlanıncaya kadar Siverek Diyarbakır’a bağlı olmuştur. Bundan dolayı hem idari olarak hem de sosyo-kültürel olarak Siverek’in ilişkileri, Diyarbakır ile Urfa’dan daha yoğun olmuştur. Cumhuriyet’e yakın bir zamanda sancak olmaları sebebiyle Sivereklilerin “il olma” beklenti ve arzuları, başta nüfus olmak üzere birçok özellikle beraber, bu tarihsel olaya dayanmaktadır. Şanlıurfa ilinin kuzeyinde yer alan Siverek batısında Adıyaman’ın Kahta ilçesi, batıdan kuzeye doğru uzanan Atatürk Baraj gölü, kuzeyinde ise Adıyaman’ın Gerger ilçesi ile Diyarbakır’ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri, doğusunda Diyarbakır, güney doğusunda ise kısa bir sınır ile Mardin ili, Viranşehir ve Hilvan ilçeleri ile çevrilidir. Siverek kaza merkezi 37.45 kuzey enlem ile 39.19 doğu boylamlarının kesiştiği noktalarda bulunmaktadır. Siverek ilçe merkezinin denizden yüksekliği 801 ile 840 metre arasındadır. Toplam yüzölçümü 4314 km’dir. Karacadağ’ın eteklerinde bulunan Siverek’te, Akdeniz, çöl ve karasal iklimleri vardır. Karasal ve çöl ikliminin etkisiyle yazları oldukça sıcak geçen Siverek’te nem oranının yüksek olmaması nedeniyle, bu sıcaklar boğucu ve rahatsızlık vermektedir. Bu yönüyle Akdeniz ikliminden farklıdır. Kışlar soğuk ve yağışlı olup diğer ilçelere göre Siverek’te yağış oranı daha fazladır. Siverek’te her yıl yapılan Şire Üzüm Festivali, Geleneksel Karakeçili Bahar Şenlikleri ve Siverek Kültür Sanat Festivali kazanın sosyo-kültürel şenlikleridir. Siverek’te Karacadağ Türkmen kültürü geleneksel olarak varlığını sürdüren sayılı kültürlerindendir. (Kaynak Wikipedia)