Harran

Suriye sınırına yakın olan bir kazadır. Şanlıurfa’ya 44 kilometre mesafededir. Dünyanın ilk ilim merkezlerinden (Atina, Mardin, Şanlıurfa gibi) birisidir. Dünyanın ilk üniversitesi Harran’da bulunmaktadır. Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi’de adını bu ilçeden kazanmıştır. Kuzey Mezopotamya’nin kadim yerleşim yerlerindendir. İlçe halkının tamamına yakınını Arap kökenli Türk vatandaşlarıdır. Arap kültürüne daha çok rastlanır. Şehrin adının ilk geçtiği buluntular MÖ 2250 yıllarına ait Ebla’da bulunan çivi yazılı tabletlerdir. Bu tabletlerde şehir “Ha-ra-an” olarak geçmektedir. MÖ 2. binyıl başlarına uzanan ve Kültepe’yle Mari’de bulunan çivi yazılı tabletlerdeyse kentin adı “Har-ra-na” veya “Ha-ra-na” şeklindedir. Kentin adı Sümercede ve Akatçada “seyahat” veya “kervan” anlamına gelen “haran-u” kelimesinden gelir. Bazı kaynaklar ise bu kelimenin “kesişen yollar” ya da “şiddetli sıcak” anlamına geldiğini belirtmektedir. Akdeniz ile Dicle Nehri civarındaki ovalar arasındaki konumu itibariyle şehir bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Kent, ay tanrıçasına adanmıştır. Kuran’ı Kerim’de adı geçen Nuh’un kavmi olarak kabul edilen ve ehli kitaptan sayılan Sabii’lerin ana vatanı olarak geçer. 11. yüzyılda Şii ayaklanması sırasında Sabii’ler kıtlık ve ayaklanmada tapınaklarını yitirmişler ve yeryüzünden izleri silinmiştir, yerlerine Arap Numayri kavmi gelmiştir. Miladi 11. yüzyılda çok geniş yeşil ve verimli bir Mezopotamya şehri iken zamanla çoraklaşmış ancak son zamanlarda Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde Mezopotamya’nın o eski verimli günlerine dönmeye başlamış, tekrar verimli ve yeşil bir coğrafya özelliği kazanmıştır. Bilinçsiz şekilde yapılan sulama yöntemi yüzünden Harran Ovası tuzlanma problemiyle büyük tehlike altına girmiştir. (Kaynak Wikipedia)