Halfeti

MÖ 855 yılında Asur kralı III. Salmanassar tarafından ele geçirildiği vakit Şitamrat ismiyle anılıyordu. Yunanlılar bunu değiştirerek Urima adını takmışlardır. Süryaniler ise Kal’a Rhomeyta ve Hesna the Romaye adlarını vermişlerdir. Şehir Arapların egemenliğine girdikten sonra Kal’at-ül Rum adıyla anılmıştır. 2. yüzyılda Bizanslıların hakimiyetine girince de bu kez Romaion Koyla ismini almıştır. 1280 yılında Beysari komutasındaki Memluk ordusu tarafından kuşatılmış, sonuç alınamayınca şehirdeki Hıristiyan mahalleleri beş gün süreyle talan edildi. 1290 yılında bu kez Memluk Sultanı Eşref tarafından ele geçirildi ve son kez Memlükler tarafından imar edilen şehre Kal’at-ül Müslimin ismi verildi. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılara katılan şehir, günümüzde de kullanılan Urumgala ve Rumkale adlarını alarak 1954 yılında ilçe olmuştur. Arğıl kasabası ve Yukarı Göklü kasabası adında iki kasabası 36 köyü ve 34 mezrası mevcuttur. 2000 yılı Genel Nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 33 bin 467’dir. Halfetililerin dili diğer ilçelerinden ayrılan bir yapı olan batı grubu dil ailesine mensuptur ve Gaziantep ağzıyla aynı sayılır. Çünkü 1920 yıllarında Fransızların işgali karşısında dağıtılan Gaziantepli bazı aileler Yavuzeli, Araban ve Halfeti’ye göçmüştür. Okur-yazar olma oranı ilçe bazında güneydoğu Anadolu bölgesi içerisinde %99’luk bir oran ile ilk sıralarda bulunmaktadır. Ayrıca 35 km uzunluğundaki sahil yolu ile Birecik’e bağlanmıştır. İlçe Merkezinin Şanlıurfa’ya uzaklığı 120 km, Gaziantep’e uzaklığı 105 km’dir. Yurttaşların Şanlıurfa il merkezi ile ilişkileri resmi işlerin görülmesi gibi durumlarda olmaktadır. İlçenin ekonomik bağlantısı ve sosyal/kültürel aktiviteleri Gaziantep İline bağlıdır. İlçe yeni yerleşim yerinde hızlı bir nüfus artışına sahipken, eski yerleşim yeri ise turizme açılmış, kent, ciddi bir tarihi ve doğa turizmi payına sahip olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde alternatif turizm alanında cazibe merkezi olmuştur. İlçe merkezi Gaziantep-Şanlıurfa karayoluna (İpekyolu)

40 km uzunluğundaki asfalt bir yol ile bağlıdır. Ayrıca 35 km uzunluğundaki sahil yolu ile Birecik’e bağlanmıştır. İlçe Merkezinin Şanlıurfa’ya uzaklığı 120 km, Gaziantep’e uzaklığı 105 km’dir. Yurttaşların Şanlıurfa il merkezi ile ilişkileri resmi işlerin görülmesi gibi durumlarda olmaktadır. İlçenin ekonomik bağlantısı Gaziantep iledir. Bundan dolayı gerek ilçe merkezinden gerekse köylerden Gaziantep’e gidip gelen çok sayıda araç mevcuttur. İlçe sınırları içinde yaklaşık 60000 metre asfaltlanmış yol, 28000 metre stabilize yol vardır. Yaz ve kış mevsimde bütün köylerle ulaşım vardır. Gaziantep ve Şanlıurfa’dan ilçeye kolayca ulaşabilirsiniz. Şanlıurfa otogarından rahatlıkla yaylak birlik arabaları ile gaziantepten ise birecik birlik+halfeti birlik+göklü birlik arabalarıyla Halfeti ilçesine ulaşabilirsiniz. (Kaynak: Wikipedia)