Suruç

Suruç Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Orta Fırat Bölümü), Şanlıurfa İl’inin 46’km güney batısında bulunmaktadır. Suriye ile sınırı olan demiryolu üzerindeki Mürşitpınar Köyü’ne 10’km. uzaklıkta ve Gaziantep Şanlıurfa kara yoluna 6 km mesafededir.

İlkçağın OSRHONE ülkesinin şehirlerinden, ANTHEMUZİA veya BATNEA’nın yerine geçtiği MATF SUHUNH; İpek Şehri’dir. Bir zamanlar, oradaki ileri ziraatın eseri olarak ipekçiliğin çok geliştiği ve sanayinin kurulduğu şehir, bugünün Suruç ilçesidir. Kaynaklarda SERUĞ olarak geçen bu şehrin İbrahim Peygamberle ile çok yakın alakası bulunmaktadır. İbrahim Peygamber’in babası Azer, dedesi Nahor’un babası SERUĞ’dur. Tarihte adı SERUĞ olan bu kazamız ile İbrahim Peygamberin atası SERUĞ aynı ada sahiptir. SERUÇ, bu ilçenin asıl ismidir. Bu yöre, eskiden beri cins at yetiştiriciliği ile ünlüdür. Atların eğeri ile uğraşan ve imal eden kişilere “Saraç” ismi verilmektedir. Suruç, bu kelimenin çoğul hali olup, İlçenin isminin bu kelimeden geldiği sanılmakta; Saraçlar manasında, Suruç olarak şekillenmiştir.

M.Ö. Asya’dan göç eden Sümerler, Mezopotamya’da medeniyet kurmuşlardır. Sümerler ve Akadlar, Saruğ Ova’sında Suruç ilçesini BATNA ismi ile bilmişlerdir. Daha sonra İskit ve Asurlular, Sümerler ve Akadlar’ı yok ederek, Suruç’u, “Tepartip” adıyla Birecik İlçesi’ne tabi etmişlerdir. Sümerler Mezopotamya’da hakimiyetlerini sürdürürken, Mısır’a akın eden Kiksos geçici bir zaman için burada kalmıştır. Roma İmparatoru Büyük Konstantin M.S.35. yılında öteki ilçelerle birlikte Suruç’u da Şanlıurfa (Rüha) İline katmıştır. Aradan epey zaman geçtikten sonra Suruç, bu kez de Kudüs Krallığı’na katılmıştır. Tarihi eski çağlardan beri bilinen Suruç İlçesi’ni, Romalılardan, İyat Bin Ganem, barış yoluyla almış ve Abbasilere katmıştır (M.S.639).

Çok eski olan bu şehrin yakınında, siyah taş üzerine yapılmış 1 metre eninde, 2 m uzunluğunda 2 adet aslan heykeli vardır. Heykellerin bugün bulunduğu yer, Suruç’a 15 km mesafede bulunan ve halen Suriye Sınırları içerisinde kalan Rıslantaş Köyü’dür. Ziyaret Köyü’nde meftun bulunan Şeyh Mesleme Bin Name Hicri 466 yılında Suruç’u, haçlılardan geri almıştır.

Suruç, M.S.1095’te Artuk Oğulları’ndan Sokman’ın hakimiyetine girmişse de, 6 yıl sonra Urfa Kontu I.Bolvadin’in eline geçmiştir. M.S. 1090’da Urfa Haçlı Kontu’na (Kudüs Krallığı’na) tabi olmuştur. I. İmadeddin Zengi, 1127 yılında Suruç’u, haçlılardan kurtarmıştır. Suruç, Timur’un istilasından da zarar görmüştür. Bölge halkı, istilaya karşı koyduğundan burası Moğollarca talan edilmiştir. Kudüs Seferi’ne çıkan Yavuz Sultan Selim 1517 yılında, Suruç’u Osmanlı topraklarına bağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Halep Vilayeti’nin Urfa Sancağı’na bağlı bir kasaba durumunda olan Suruç, 1918’de İngilizlerin, 1919’da da Fransızların işgaline girmiştir. Fakat; Suruç halkı, büyük bir milli mücadele örneği göstererek tarihi şehrini 11 Nisan 1923’te düşmandan temizlemiştir. Suruç, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, 1923 yılındakaza olmuş ve Şanlıurfa iline katılmıştır.

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılık üzerinedir. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, buğday, arpa, pamuk, mercimek ve üzüm yer almaktadır. Az miktarda da Antep fıstığı, zeytin, susam, nohut ve erik ürünleri mevcuttur. Hayvancılıkta küçükbaş hayvan yaygındır. Büyükbaş hayvancılık küçük çapta yapılmaktadır.(Kaynak Wikipedia)

Urfa KültürüSuruçŞanlıurfa,Şanlıurfa Suruç,Şanlıurfanın ilçeleri,Suruç,suruç İlçesi,Suruç İle İlgili BilgilerSuruç Suruç Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde (Orta Fırat Bölümü), Şanlıurfa İl’inin 46'km güney batısında bulunmaktadır. Suriye ile sınırı olan demiryolu üzerindeki Mürşitpınar Köyü’ne 10'km. uzaklıkta ve Gaziantep Şanlıurfa kara yoluna 6 km mesafededir. İlkçağın OSRHONE ülkesinin şehirlerinden, ANTHEMUZİA veya BATNEA’nın yerine geçtiği MATF SUHUNH; İpek Şehri’dir. Bir zamanlar, oradaki ileri ziraatın eseri olarak...
Paylaş: