Kımıl: Kımıl, buğdayların başak verdiği sırada buğday tanelerine konup, öz suyunu çekerek öldüren bir tür böcektir. Oyun da köylünün bu böcekle olan mücadelesini dile getirir.