Kızlar Sarayı

Şanlıurfa Viranşehir ilçesine bağlı Binekli Köyüne yaklaşık iki kilometre uzaklıkta yer alan tarihi Kızlar Sarayı yapıtı günümüzde yöre halkı tarafından değerinin anlaşılmaması yüzünden depo ve ahır olarak kullanılmaktadır. Değeri anlaşıldığı takdirde bölge halkında turizm açısından faydası olabilecek Kızlar Sarayı, tanıtımına ve bakımına önem verilmemesinden gerek bölge halkı gerekse turistler tarafından pek bilinmemektedir. Asıl ismi Kasrül Benat olan yapıtta ondan fazla Süryanice yazıt bulunmaktadır. Hala bazı yerleri orijinalliğini korusa da yok olmayla yüz yüze olan Kasr-ül Benat’ın bakımı ve tanıtımı yapıldığında bölge ekonomisine katkısının olacağı bilinen bir gerçektir. Kasrül Benat’ta ilk incelemeri ise İngiliz Gertrude Bell tarafından yapılmış ve fotoğrafları alınmıştır. Fotoğraflarda görünen bazı yerlerin bile günümüze ulaşamadığı görülmektedir. Her şeye rağmen tarihi turizm bakımından Şanlıurfa’nın en önemli yerleri arasındadır.