Ceylanpınar Çiftliği

Oldukça geniş bir arazide kurulan Ceylanpınar çiftliği 40-80 km’lik bir alan sahip. Çiftlikte zirai faaliyetlerin yanında ceylan hayvanı da yetiştirilmektedir. Ceylanların soyu tükenmeyle karşı karşıya kaldığında çiftlikte ceylanlar koruma altına alınmıştır. İlk başlarda koruma altına alınan ceylan sayısı 40-50 arasındayken günümüzde 600 gibi bir sayıya ulaşmıştır. Ayrıca ceylanlar çift halinde de satılabilmektedir. Daha çok hayvanat bahçelerine verilen ceylanlar koruma altında soylarını kurtarmışlardır. Ceylanla birlikte burada koyun da yetiştirilmektedir.

                Ceylanpınar çiftliğinde hububat, tohum, aşı gibi hizmetlerde verilmektedir. Şanlıurfa’da yetiştirilen fıstık aşısı genellikle bu çiftlikten sağlanmaktadır. Ayrıca önemli bir buğday üretim yeridir.

                Savaş alanı olarak bilinen Ortadoğu’ya sınırı olmasından dolayı yeterli ilgiyi görememiş olan Ceylanpınar ilçemiz, Ortadoğu’nun sakinleşmesiyle gereken ilgiyi görecektir ve potansiyelini o zaman orta çıkaracaktır. Tam bir tarım şehri olan ilçemiz ülke ekonomisine daha büyük katkı yapacaktır.(foto:ceylanuretimciftligi.com)