hqdefault m8rhöyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür
men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem
sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal
aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür

hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül
arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

ah u feryâdun fuzûlî incidübdür âlemi
ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür.

Öyle Sermestem kiUrfa KültürüHalk EdebiyatıFuzuli Öyle Sermestem ki,Kazancı bedih Öyle Sermestem ki,Kazancı bedih Öyle Sermestem ki sözleri,kazancı bedih şarkıları,Öyle Sermestem ki,urfalı sanaçılar,urfalı ünlüleröyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül arif oldur bilmeye dünyâ...
Paylaş: