Urfa'da dünyaya gelmiş ancak Antakya'da yaşadığı biçin bu isimle bilinmiştir. Roma İmparatoru Zenon döneminde yaşamıştır. Urfa Kilisesinde Papazlık yaparken Patrik 2. Petrus Karsar vaktinde Antakya'ya göçmüş ve 460 yılında orada dünyaya gözlerini…
Devamı