Hz Eyyup Hz. İshak’ın soyundandır. Gençliğinde herkesin güvendiği ve sevdiği bir insandır. Büyüdüğünde de serveti de bollaşır, bereketlenir. Serveti çoğaldıkça o da Allah’a daha çok şükretti. Allah ona oğullar verdi…
Devamı