Peygamberler şehri olarak anılan Urfa’nın 8000 yıl öncesine kadar uzanan zengin bir târihi mevcuttur. Zira hazret-i Âdem ile Havva’nın bir müddet Urfa’da kaldığı rivâyet edilir. Arap târihçilerine göre “Tufan”dan sonra…
Devamı